Rozmery Obalov

U obalov sa všetky rozmery udávajú vnútorné, s nasledovným označením:
rozmery-obalov
Tvar písania rozmeru: L x B x H

  • L – dlhší rozmer otvorenej časti
  • B – kratší rozmer otvorenej časti
  • H – rozmer od otvoru po dno obalu
  • Pri dvojdielnych skladacích škatuliach a prírezoch sa výška horného dielu obalu udáva ako štvrtý rozmer: 355 (L) x 205 (B) x 120 (H) / 40 (h) mm
  • Pri škatuliach s presahujúcimi klopami sa presah udáva ako štvrtý rozmer: 355 (L) x 205 (B) x 120 (H) / 40 (o) mm

 

ROZMERY HÁRKOV

Všetky rozmery hárkov sa udávajú v mm – šírka x dĺžka hárku, resp, tabule (šírka je rovnobežná so smerom vĺn).
rozmery-harkov