Druhy Lepeniek

Ponúkame výrobu obalov a obalového príslušenstva z hladkej a vlnitej lepenky.

OZNAČOVANIE LEPENIEK

 • Hladké lepenky: HL 350 šš  (HL – hladká lepenka, 350 – gramáž g/m2, šš – farba povrchu)
 • Vlnité lepenky: 3VL B 22 HH  (3 – počet vrstiev, VL – vlnitá lepenka, B – výška vlny, 22 – kvalita vrchného papiera, HH – farba povrchu)

Kvalita vrchného papiera je daná jeho hrúbkou. Čím väčšie číslo, tým je gramáž, (aj hrúbka) vrchného papiera väčšia. Hrúbka papiera má vplyv na kvalitu povrchu (rovinnosť) a pevnosť lepenky.

Vlnové profily:

 • E – výška vlny 1,6 mm
 • B – výška vlny 3,0 mm
 • C – výška vlny 4,0 mm

DRUHY LEPENIEK

Hladké lepenky:

Gramáže od 150 do 600 g/m2, šš – šedo-šedé, bš – bielo-šedé.

Vlnité lepenky:
Druh:

 • 2-vrstvé
 • 3-vrstvé
 • 5-vrstvé
 • Vlna: 2VL – E, B
 • 3VL – E, B, C
 • 5VL – EB, BC
 • Kvalita: 2VL – 01
 • 3VL – 20 až 24
 • 5VL – 31 až 35
 • Farba povrchu: HH – hnedo-hnedá
 • BH – bielo-hnedá
 • MrH – mramor-hnedá

VYROBITEĽNÉ DRUHY KARTONÁŽE

Z hladkých lepeniek: Len výsekom na forme všetkých konštrukcii podľa štandardov FEFCO, ECMA a iných konštrukcii – bez potlače, alebo s potlačou.

Z vlnitých lepeniek:

 • 2VL: Hárky rôznych rozmerov. Rozmer šírky podľa požiadavky odberateľa je možný pri odbere od 1000 m2. Kotúče rôznych šírok. Rozmer šírky podľa požiadavky odberateľa je možný pri odbere od 1000 m2. Dĺžka v kotúči je 150 m.
 • 3 a 5VL: Kusová výroba obalov konštrukcií 0200 až 0205, 0300, 0301, 0305, 0306, 0310 až 0313 a 0320
  Sériová výroba všetkých konštrukcií podľa štandardov FEFCO, ECMA a iných konštrukcií bez potlače. Výnimkou sú obaly 0201, ktoré môžu byť s jednofarebnou potlačou akoukoľvek farbou.