FEFCO ŠTANDARDY

Konštrukcie, zobrazené v Katalógu FEFCO, sú najviac používané. Ak je konečný obal kombináciou dvoch alebo troch základných konštrukcií, napr. so špeciálnymi držadlami, môže sa popísať tak, že sa skombinujú kódy základných konštrukcií. Vzájomná kombinácia je možná len pri príbuzných konštrukčných typoch.

AKO SA POUŽÍVA IDENTIFIKAČNÝ KÓD – FEFCO ŠTANDARDY

FEFCO-standard-oznacenie

Konštrukcie sa zatrieďujú do ôsmich skupín. Označujú sa štvormiestnym číslom, pričom prvé dve čísla udávajú príslušnosť ku skupine a druhé dve udávajú bližšiu špecifikáciu v rámci skupiny.

 

 

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKČNÝCH SKUPÍN

  • 02 Skladacie lepenkové škatule sú zložené z jedného kusa a na záložke sa spájajú lepením alebo šitím drôtom, Dodávajú sa zložené na plocho.
  • 03 Dvojdielne škatule sú zložené z dvoch dielov (spodok, veko), viacdielne škatule z viacerých dielov (spodok, plášť a veko), ktoré sa na seba nasadia, Sú lepené alebo šité.
  • 04 Skladacie škatule a prírezy sú zložené z jedného dielu. Obidve alebo všetky bočné steny a vrchnák sa skladajú, zvyčajne bez šitia alebo lepenia,
  • 05 Zasúvacie škatule sú zložené z viacerých dielov, ktoré sú na seba vzájomne zasúvateľné.
  • 06 Pevné škatule sú zložené z viacerých dielov, ktoré je potrebné spájať šitím na dosiahnutie konečného tvaru.
  • 07 Lepenkové škatule skladateľné sú jednodielne a dodávajú sa v zloženom stave, Škatule môžu byť buď so skladateľným dnom alebo diagonálnym ohybom.
  • 09 Vnútorné vybavenie – ako napr. mriežky, vložky, preložky, manžetové výplňové vložky a pod.

ŠTANDARDNÉ KONŠTRUKCIE PRE VNÚTORNÉ LEPENKY

Vnútorné vybavenie lepenky sa klasifikuje podľa toho istého systému ako štandardné konštrukcie lepenkových obalov. Všetky konštrukcie vnútorného vybavenia lepenky majú v kódovom označení prvé dve číslice 09.

FEFCO-pre-vnutorne-lepenky
FEFCO PRE VNÚTORNÉ LEPENKY

LEPENKOVÉ OBALY – PREPRAVNÉ A SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE

Pre spotrebiteľskú a obchodnú sieť sa používajú škatule. Škatuľa je obal z trojvrstvovej vlnitej lepenky. Na prepravu zabaleného tovaru sa používajú debny. Prepravná debna je obal z päťvrstvovej vlnitej lepenky. Vnútorné vybavenie je fixačný prostriedok chrániaci výrobok v obaloch pred mechanickým poškodením, napr. preložka, vložka, mriežka.

SYSTÉM OZNAČOVANIA DRÁŽOK NA LEPENKÁCH

Na uľahčenie špecifikácie liniek ohybu vložiek, napríklad pri lepenkovej výstuži alebo zásekov pri mriežkach, bol vyvinutý nasledovný systém označovania.

Príklad: 200 (L) + 200 (L) + 200 (L) + 200 (L) x 750 (B) mm

PRISPÔSOBOVANIE ROZMERU A MODULU

Každodenná distribúcia tovaru je prispôsobená štandardným rozmerom palety, aby uľahčila cestu od výrobcu k spotrebiteľovi. Vlnitá lepenka a kartonáž z vlnitej lepenky sa dodáva na EUR-paletách 1200 x 800 mm, ktoré sú základom medzinárodného paletového systému. Na požiadanie odberateľa môže byť kartonáž dodaná na atypických paletách. Paletové jednotky môžu byť prepáskované 2-krát, prípadne obojsmerne 4-krát a balené do prieťažnej fólie.